Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

03/04/2020 04:19 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện công tác chi trả lương hưu tháng 4 và tháng 5/2020 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ và góp phần chung tay cùng địa phương tích cực phòng chống dịch bệnh.

Một số thay đổi khi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng bằng tiền mặt
Công tác chi trả gộp kỳ tháng 4 và tháng 5/2020, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các yếu tố an toàn về phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM, Bưu điện chuyển tiền cả 2 tháng 4,5/2020 cho người hưởng từ ngày 04/4/2020. Đối với người hưởng nhận tiền mặt, Bưu điện tổ chức chi trả tại nhà: thực hiện chi trả từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020. Đối với người hưởng thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện sẽ chi trả sau khi hết thời gian cách ly.
Tránh tập trung đông người, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng
BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan Bưu điện báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020; đề xuất giải pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đề nghị các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các Bưu điện cấp huyện tổ chức niêm yết thời gian chi trả tại các điểm giao dịch Bưu điện và tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.
Trên cơ sở số người hưởng, số tiền chi trả, Bưu điện xây dựng các tuyến phát, lịch phát, ưu tiên chi trả theo hình thức cuốn chiếu cho từng xã, phường để thuận lợi cho việc bố trí các điều kiện phục vụ chi trả như phương tiện vận chuyển, các điều kiện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt, thực hiện bàn giao danh sách cùng với tiền cho nhân viên chi trả. Các tổ chi trả liên hệ với người hưởng để xác nhận thời gian chi trả trước khi chi trả, đề nghị người hưởng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng dịch khi nhận tiền. Bưu điện sẽ phối hợp với UBND xã, phường, tổ trưởng các tổ dân phố trong quá trình thực hiện chi trả: có sự hỗ trợ của lực lượng công an xã, phường trong quá trình vận chuyển tiền và chi trả tại nhà cho người hưởng.
Nhân viên Bưu điện được đo thân nhiệt trước mỗi ca chi trả, có phiếu ghi kết quả do Giám đốc Bưu điện huyện kí xác nhận để thông báo cho người hưởng, đeo khẩu trang và có thể trang bị các phương tiện phòng dịch khác nếu cần thiết như găng tay, quần áo bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hộ. Đề nghị người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả, giữ khoảng cách an toàn giữa nhân viên chi trả với người hưởng./. 

 

Phòng TT&PTĐT