Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (82)
Trích yếu: Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành:
05/04/2017
Ngày có hiệu lực:
05/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
Ngày ban hành:
14/03/2017
Ngày có hiệu lực:
14/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày có hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN
Ngày ban hành:
24/12/2016
Ngày có hiệu lực:
24/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
Ngày ban hành:
01/07/2016
Ngày có hiệu lực:
01/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,công chức,viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
26/05/2016
Ngày có hiệu lực:
26/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
11/11/2015
Ngày có hiệu lực:
11/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực