Số / Ký hiệu: 19/2011/TT-BYT
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
Bộ y tế
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/06/2011
Ngày có hiệu lực:
06/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
19/2011/TT-BYT: Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
Nội dung trong tệp đính kèm