Số / Ký hiệu: 796/BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: V/v thanh toán cho đối tượng cấp nhầm mã K2
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh, thành phố khác
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/09/2015
Ngày có hiệu lực:
01/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
796/BHXH-GĐBHYT: V/v thanh toán cho đối tượng cấp nhầm mã K2
Nội dung trong tệp đính kèm