Số / Ký hiệu: 13/CT-TTg
Trích yếu: Chỉ thị V/v tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầ tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
Cơ quan khác
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày có hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
13/CT-TTg: Chỉ thị V/v tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầ tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
Nội dung trong tệp đính kèm