Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (207)
Trích yếu: V/v phát hành mẫu thẻ BHYT mới và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày có hiệu lực:
25/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo đối tượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2016, 2017
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày có hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sao chuyển Thông báo số 798/TB-BYT-BHXHVN của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
27/07/2017
Ngày có hiệu lực:
27/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sao chuyển Công văn số 596/BHXH-CST của BHXH tỉnh Sóc Trăng
Ngày ban hành:
11/07/2017
Ngày có hiệu lực:
11/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo hợp đồng cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
10/07/2017
Ngày có hiệu lực:
10/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn cấp Thẻ BHYT năm 2016 cho các xã thuộc vùng KT-XH đặc biệt khó khăn năm 2015
Ngày ban hành:
17/12/2015
Ngày có hiệu lực:
17/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
22/12/2014
Ngày có hiệu lực:
22/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực