Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (216)
Trích yếu: V/v Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn đăng ký KCB BHYT ban đầu tại PK bác sĩ gia đình thuộc TT Y học gia đình Trường ĐH Y dược Huế năm 2017
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày có hiệu lực:
07/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tính thời gian đóng BHTN
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày có hiệu lực:
13/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày có hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sao gửi Công văn số 2271/VKSTC-V15 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày có hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ
Ngày ban hành:
14/09/2016
Ngày có hiệu lực:
14/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hành Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 31/12/2015
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày có hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chính thức tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử
Ngày ban hành:
24/06/2016
Ngày có hiệu lực:
24/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực