Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Thừa Thiên Huế (445)
Trích yếu: V/v nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử BHXH
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày có hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
14/08/2019
Ngày có hiệu lực:
14/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phối hợp rà soát thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày có hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
22/03/2019
Ngày có hiệu lực:
22/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo tất toán tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại Ngân hàng TMCP Liên Việt
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày có hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v niêm yết công khai Mẫu C13-TS tại đơn vị
Ngày ban hành:
26/02/2019
Ngày có hiệu lực:
26/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày có hiệu lực:
14/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP và chi trả lương hưu tháng 01 và 02/2019
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực