Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Liên Bộ (37)
Trích yếu: TTLT hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức,viên chức,công nhân Quốc phòng,lao động HĐ,HS,SV đang công tác,làm việc,học tập trong Bộ quốc phòng,người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ,thân nhân cơ yếu
Ngày ban hành:
14/04/2016
Ngày có hiệu lực:
14/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế
Ngày ban hành:
31/12/2014
Ngày có hiệu lực:
31/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Ngày ban hành:
11/11/2011
Ngày có hiệu lực:
11/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
Ngày ban hành:
09/06/2011
Ngày có hiệu lực:
09/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tính thời gian công tác đối với quân nhân chuyển ngành đi học
Ngày ban hành:
25/07/2011
Ngày có hiệu lực:
25/07/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
Ngày ban hành:
26/07/2011
Ngày có hiệu lực:
26/07/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA về chế độ hoá đơn, chứng từ ....
Ngày ban hành:
12/05/2011
Ngày có hiệu lực:
12/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Ngày ban hành:
06/05/2011
Ngày có hiệu lực:
06/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực