Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (88)
Trích yếu: V/v thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Ngày ban hành:
14/03/2016
Ngày có hiệu lực:
14/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
14/03/2016
Ngày có hiệu lực:
14/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TB kết luận của Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Dung tại cuộc họp nghe báo cáo công tác thu BHYT học sinh-sinh viên
Ngày ban hành:
22/09/2015
Ngày có hiệu lực:
22/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KH tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy ( từ ngày 01 đến 30/6/2015)
Ngày ban hành:
29/05/2015
Ngày có hiệu lực:
29/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KH kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT
Ngày ban hành:
27/05/2015
Ngày có hiệu lực:
27/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ
Ngày ban hành:
15/04/2015
Ngày có hiệu lực:
15/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh v/v đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an ninh trật tự trước và sau ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
Ngày ban hành:
13/04/2015
Ngày có hiệu lực:
13/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v thành lập Ban thường trực và tổ giúp việc Ban thường trực tổ chức triển khai thi hành và giải quyết các vướng mắc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
13/02/2015
Ngày có hiệu lực:
13/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực