Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (124)
Trích yếu: QĐ ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH,BHYT giai đoạn 2015-2020
Ngày ban hành:
10/12/2015
Ngày có hiệu lực:
10/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
21/05/2015
Ngày có hiệu lực:
21/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ ban hành Quy trình tạm thời tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông về giải quyết hồ sơ thu BHXH, BHYT bắt buộc, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
02/06/2015
Ngày có hiệu lực:
02/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v ban hành Kế hoạch Cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH,BHYT"
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày có hiệu lực:
12/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
07/05/2015
Ngày có hiệu lực:
07/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH,BHYT,BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
09/03/2015
Ngày có hiệu lực:
09/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định V/v phê duyệt kết quả bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu (huyện Phú Lộc)
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
27/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định V/v phê duyệt kết quả bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu (huyện Phú Vang)
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
27/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực