Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Cơ quan khác (162)
Trích yếu: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Ngày ban hành:
24/04/2015
Ngày có hiệu lực:
24/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân
Ngày ban hành:
20/05/2015
Ngày có hiệu lực:
20/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện KCB BHYT tại TT Huế năm 2015
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày có hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
11/05/2015
Ngày có hiệu lực:
11/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố Huế
Ngày ban hành:
10/04/2015
Ngày có hiệu lực:
10/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các nội dung về BHXH, BHYT theo quy định
Ngày ban hành:
06/01/2015
Ngày có hiệu lực:
06/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Trích nộp và đối chiếu số liệu tham gia các khoản đóng góp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
09/01/2015
Ngày có hiệu lực:
09/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh TT Huế
Ngày ban hành:
30/12/2014
Ngày có hiệu lực:
30/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực