Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1225)
Trích yếu: V/v BC tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác gữa BHXH tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh TT Huế năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2018
Ngày ban hành:
26/02/2018
Ngày có hiệu lực:
26/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018
Ngày ban hành:
13/02/2018
Ngày có hiệu lực:
13/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai một số quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày có hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày có hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Quyết định phê duyệt kết quả đào tạo nhân viên Đại lý thu
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày có hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày có hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn quy trình cấp thẻ và thanh quyết toán kinh phí đóng BHYT cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày có hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực