Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1225)
Trích yếu: V/v ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
15/11/2017
Ngày có hiệu lực:
15/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ngưng hợp đồng KCB BHYT tại Trạm y tế Công ty Cổ phần Long Thọ từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
14/11/2017
Ngày có hiệu lực:
14/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đề nghị phối hợp cấp mã số BHXH
Ngày ban hành:
31/10/2017
Ngày có hiệu lực:
31/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày có hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phát hành mẫu thẻ BHYT mới và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày có hiệu lực:
28/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày có hiệu lực:
25/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực