Hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

04/10/2011 04:30 PM


PHẦN 1:

HỒ SƠ SỔ BHXH

I. Hồ sơ cấp bìa sổ BHXH

1. Đối với người tham gia BHXH, BHTN bắt buộc

1.1. Đối với người tham gia BHXH và BHTN lần đầu

- 03 Tờ khai theo mẫu số 01- TBH;

- Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động;

- 01 bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân photocopy của người lao động.

1.2. Đối với người tham gia BHXHTN

- Tờ khai mẫu số 01-TN.

- 01 bản sao Giấy khai sinh.

II. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH

1. Trường hợp sổ BHXH bị mất hoặc hỏng thuộc trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHTN

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH theo mẫu số 06/SBH.

2. Trường hợp sổ BHXH bị mất hoặc hỏng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người sử dụng lao động;

- Biên bản của người sử dụng lao động;

- Tờ khai cấp sổ lần đầu, sổ BHXH bị hỏng.

3. Cơ quan BHXH làm mất hoặc hỏng sổ BHXH

- Bản tường trình của cán bộ làm mất hoặc hỏng sổ BHXH;

- Sổ BHXH hỏng.

4. Hồ sơ đối với các điểm 1, 2 này có thêm ý kiến đề nghị BHXH tỉnh cấp lại sổ BHXH do BHXH các huyện, thành phố lập trong trường hợp người lao động tham gia đóng BHXH tại BHXH các huyện, thành phố.

III. Hồ sơ điều chỉnh, gộp sổ BHXH

1.Hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH

1.1. Điều chỉnh về mức đóng

Văn bản đề nghị điều chỉnh mức đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động (đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) và người tham gia BHXHTN.

1.2. Điều chỉnh về chức danh nghề, công việc nặng nhọc độc hại hoặc nơi làm việc có phụ cấp khu vực từ  0,7 trở lên.

Văn bản đề nghị điều chỉnh của người sử dụng lao động.

1.3. Điều chỉnh, bổ sung thời gian đóng BHXH, BHTN

 

 Người lao động bổ sung hồ sơ gốc hợp lệ, chứng minh thời gian đóng BHXH, BHTN.

1.4. Điều chỉnh về nhân thân

- Sổ BHXH kèm Tờ khai cấp sổ BHXH;

- Đơn đề nghị của người lao động;

- Bản chính giấy khai sinh;

- Giấy chứng minh nhân dân;

- Sổ hộ khẩu;

- Một số giấy tờ liờn quan (lý lịch, văn bằng…);

- Đối với người tham gia BHXHBB, phải có thêm công văn kèm danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động.

2. Hồ sơ gộp sổ BHXH

- Sổ BHXH kèm Tờ khai cấp sổ BHXH;

- Đối với người tham gia BHXH bắt buộc phải có thêm công văn người sử dụng lao động (BHXH tỉnh yêu cầu)

- Đối với người đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH thì có đơn đề nghị kèm theo (BHXH tỉnh yêu cầu).

3. Hồ sơ đối với các điểm 1, 2 này có thêm ý kiến đề nghị BHXH tỉnh điều chỉnh, gộp sổ BHXH do BHXH các huyện, thành phố lập trong trường hợp người lao động tham gia đóng BHXH tại BHXH các huyện, thành phố.

IV. Quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chốt sổ khi NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngừng đóng để giải quyết chế độ; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH, BHTN; di chuyển trong và ngoài địa bàn tỉnh

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

- Sổ BHXH;

- Quyết định thôi việc, chuyển công tác, chấm dứt HĐLĐ…

2. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Sổ BHXH.

 

PHẦN 2:

HỒ SƠ CẤP THẺ BHYT

 

I. Hồ sơ cấp mới thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, tự nguyện

1. Hồ sơ cấp mới thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT (mẫu 02b-TBH).

* Đối với người có công cách mạng khi phát sinh mới phải kèm theo bản photocopy giấy tờ để chứng minh là người có công hoặc giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

2. Hồ sơ cấp mới thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT tự nguyện

Sổ hộ khẩu.

II. Hồ sơ cấp lại thẻ (do mất), đổi thẻ BHYT (hư hỏng, sửa thông tin, đổi nơi ĐKKCB ban đầu...)

1. Hồ sơ cấp lại thẻ (do mất)

Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT của người bị mất thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

2. Hồ sơ đổi thẻ BHYT (hư hỏng, sửa thông tin, đổi nơi ĐKKCB ban đầu...)

- Thẻ BHYT;

- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT của người tham gia BHYT (mẫu 02/THE);

 Ngoài ra phải có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp đổi mã quyền lợi: Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (chứng nhận là người có công với cách mạng...).

+ Trường hợp nhân thân trên thẻ không đúng: kèm Công văn đề nghị của đơn vị quản lý đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT; giấy CMND hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc Sổ hộ khẩu của người tham gia BHYT.

Album ảnh hoạt động