Nghị Quyết số 42/NQ-CP của Chính Phủ:

13/04/2020 04:28 PM


Ngày 09/4/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nội dung của Nghị quyết này về gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng như sau

Mức hỗ trợ 6 nhóm đối tượng theo Nghị Quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phù.

          Theo đó, ước tính có khoảng 3 triệu người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

          - 1 triệu người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3, Điều 98, Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

         - 760 nghìn hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

          - 5.000 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4-6/2020.

          - 4,315 triệu người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả 1 lần.

          - 2,244 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả 1 lần.

           Ngoài ra, Chính phủ còn quy định  người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả người lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng..

           Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện từ, fax, qua đường bưu điện    ...) trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn./.

Nguyễn Văn Thanh ( Sưu tầm báo điện tử Kontum )

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Album ảnh hoạt động