Thông báo: Lịch phát sóng phóng sự trên đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh Tiền Giang.

17/04/2020 04:51 PM


Dịch cúm covid -19 tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Ở nước ta, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, ảnh hưởng mạnh tới tâm lý, đời sống người dân trong xã hội, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp qui mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng; làm gia tăng thất nghiệp, gây mất việc làm trong thời gian ngắn

          Nhằm phản ánh những hoạt động của BHXH tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành BHXH, UBND tỉnh trong công tác chuyên môn trong mùa đại dịch Covid-19. BHXH tỉnh và phối hợp đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phóng sự truyền hình:"BẢO HIỂM XÃ HỘI TIỀN GIANG: NHỮNG GIẢI PHÁP THIẾT THỰC ĐỒNG HÀNH VỚI ĐƠN VỊ SDLĐ, NGƯỜI DÂN ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH COVID-19" phát sóng vào lúc 20 giờ 35 đến 20 giờ 50 ngày 18/4/2020 (Thứ bảy), phát lại vào lúc 20 giờ 35 đến 20 giờ 50 ngày 23/4/2020 (Thứ 5). BHXH tỉnh Tiền Giang xin trân trọng thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, nhân dân trong toàn tỉnh được biết thông tin để theo dõi ./.

 

 

 

Ban Biên tập

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Album ảnh hoạt động