Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang: Chủ động bám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

11/04/2020 09:30 AM


Chiều ngày 07/4/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban tháng 4/2020 tại các điểm cầu: Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

  

Lãnh đạo và trưởng các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh tham dự hội nghị ( điểm cầu chính - Phồng họp trực tuyến tầng 2)

          Khai mạc hội nghị, đ/c Võ Khánh Bình – Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ, các đơn vị: Văn phòng đã chỉnh chu xây dựng báo cáo phản ánh toàn diện hoạt động BHXH tỉnh, các đơn vị thuộc BHXH tỉnh trong tháng 3, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020; phòng Công nghệ thông tin nổ lực chuẩn bị đường truyền, trang thiết bị trực tuyến, phục vụ tốt cuộc hội nghị trực tuyến đầu tiên của BHXH tỉnh đáp ứng với tình hình trong mùa dịch Covid-19.

         Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến thời điểm tháng 3/2020 tổng số người tham gia BHXH toàn tỉnh là 203.642 người, trong đó: tham gia BHXH bắt buộc 197.290 người, giảm 2,84% (5.551 người) so với năm 2019, đạt 91,7% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện 6.352 người, giảm 11,86% (903 người) so với năm 2019, đạt 38% kế hoạch. Số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) 1.574.060 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,6 % so với dân số toàn tỉnh.

          Tổng số thu BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), toàn tỉnh đến 31/3/2020 là 1.116,986 tỷ đồng, đạt 21,6 % kế hoạch, nợ BHXH, BHYT, BHTN; 140,16 tỷ đồng, tỷ lệ nợ là 2,72% so kế hoạch thu năm 2020.

          Trong thời gian này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến những hoạt động của BHXH tỉnh, cụ thể như: công tác phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương trong việc triển khai thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, công tác tuyên truyền vận động, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng….

Viên chức các phòng nghiệp vụ chuyên môn cùng tham dự hội nghị (điểm cầu Hội trường BHXH tỉnh – tầng 4)

          Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo và viên chức BHXH tỉnh đã nổ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, ban hành văn bản triển khai thực hiện như: Ban hành Công văn thực hiện bố trí, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong cao điểm phòng chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh; thực hiện cấp kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 được kịp thời cho ngành Bưu điện để tổ chức chi trả cho người hưởng; ký Phương án số 229/PA-BHXH-BBBT giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bị ảnh hưởng dịch Covid -19; lập dự toán gửi Sở Y tế, Sở Tài Chính tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao dự toán cho các cơ sở khám chữa bệnh….

          Qua hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ đã trả lời, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nghiệp vụ của BHXH các huyện, thị như:  Công tác chi thù lao cho đại lý thu, công tác rà soát, phát triển đối tượng theo quy trình Công văn 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN; Công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình khi thực hiện quyết toán qua Bưu điện theo tinh thần Công văn 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu, những điều kiện, thủ tục khi tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất… 

Các điểm cầu BHXH các huyện, thị trong hội nghị trực tuyến

          Với tinh thần chủ động bám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình dịch Covid-19, Đồng chí Võ Khánh Bình-Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo kết luận hội nghị cần tập trung thực hiện trong tháng 4/2020 với các nội dung chủ yếu như sau:    

          - Công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp Bưu điện, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện phát sóng liên tục nội dung Thông báo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5/2020 theo phương án đã ký kết.

         - Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Công văn số 271/BHXH-VP ngày 01/4/2020 về việc bố trí, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

          - Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch khảo sát đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

          - Thực hiện nghiêm Công văn số 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN.

          - Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao linh hoạt, sáng tạo đề ra kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với tình hình dịch Covid-19, chủ động tham mưu giúp lãnh đạo BHXH tỉnh quản lý, điều hành nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao./. 

Nguyễn Văn Thanh

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Album ảnh hoạt động