Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

31/03/2015 03:19 AM


Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Ngày 23/3/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp số 867/QCPH-SYT-BHXH.

Theo đó, hai bên đã thống nhất mục tiêu của quy chế là mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 được chỉ tiêu lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; sử dụng Quỹ BHYT hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Những nội dung liên quan hai ngành thống nhất phối hợp tổ chức thực hiện là: đề xuất kiến nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT; phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền về BHYT; phối hợp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về BHYT, giải quyết đơn, thư các khó khăn vướng mắc trong thực hiện BHYT; phối hợp trong thực hiện khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ  BHYT; phối hợp trong giải quyết vướng mắc giữa hai ngành và giải quyết thắc mắc của người bệnh; phối hợp trong xây dựng kế hoạch và sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động hàng động hàng năm liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHYT…Hai bên thống nhất cao về trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT trên địa bàn cũng như việc xây dựng kế hoạch phát triển BHYT theo lộ trình./.

                                                                                                           

                                                                                      Trần Văn Luận

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Album ảnh hoạt động