Tiền Giang: Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim.

20/03/2014 09:59 AM


Ngày 13/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh theo đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính, Y tế, Lao động TB&XH và Bảo hiểm xã hội.

Theo Quyết định, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim cho trẻ em từ  0 đến 16  tuổi, có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT): thuộc diện hộ gia đình nghèo; cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Chính sách hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim gồm: Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về BHYT. Việc thanh toán chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em thuộc đối tượng quy định, chỉ được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức BHYT.

Ngân sách cấp tỉnh (kinh phí này giao Sở Lao động TB&XH quản lý hàng năm) thanh toán phần chi phí mà Quỹ BHYT không thanh toán. Về hỗ trợ tiền ăn, đi lại sẽ sử dụng ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ: tiền ăn, với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày, thời gian hỗ trợ theo số ngày thực tế nằm viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày (số ngày thanh toán thực tế theo giấy nhập viện và xuất viện do bệnh viện điều trị bệnh cung cấp); hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường đối với các em khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, mức chi hỗ trợ 300.000 đồng/trẻ em/lần khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim. Hình thức hỗ trợ: khoán chi cho cả lượt đi và về. Số lần hỗ trợ tối đa không quá 02 lần, cụ thể: Lần thứ nhất, khám tiền phẫu và lần thứ hai, khám nhập viện phẫu thuật./.

 

  Trần Văn Luận

Album ảnh hoạt động