Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (22)
Trích yếu: Nghị định 44/2017/NĐ-CP Qui định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
26/06/2017
Ngày có hiệu lực:
26/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 85/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.
Ngày ban hành:
07/11/2015
Ngày có hiệu lực:
07/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 70/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tề đồi với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yều
Ngày ban hành:
07/11/2015
Ngày có hiệu lực:
07/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 63/2015/NĐ-CP V/v Quy định chính sách đồi với người lao động dôi dư khi sắp xềp lại công trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm Chủ sở hữu
Ngày ban hành:
07/11/2015
Ngày có hiệu lực:
07/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
06/11/2015
Ngày có hiệu lực:
06/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
Ngày ban hành:
06/11/2015
Ngày có hiệu lực:
06/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết 26/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện NQ 36/NQ-TW về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
09/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 28/2015.NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm và BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
05/06/2015
Ngày có hiệu lực:
05/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực