Số / Ký hiệu: 1103
Trích yếu: công văn 1103/BHXH-GDBHYT v/v thông báo các cơ sở kcb BHYT ban đầu năm 2015 ngoài tỉnh
Loại văn bản:
Văn bản của các cơ quan ban ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/10/2014
Ngày có hiệu lực:
03/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1103: công văn 1103/BHXH-GDBHYT v/v thông báo các cơ sở kcb BHYT ban đầu năm 2015 ngoài tỉnh
Nội dung trong tệp đính kèm
1103Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF