Số / Ký hiệu: 01/TB-VPCP
Trích yếu: Thông báo 01/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tường Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buồi họp về tính hình thực hiện BHYT toàn dân
Loại văn bản:
Văn bản Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/06/2015
Ngày có hiệu lực:
05/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/TB-VPCP: Thông báo 01/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tường Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buồi họp về tính hình thực hiện BHYT toàn dân
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN