Số / Ký hiệu: 13/CT-TTG
Trích yếu: Chỉ thị 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/11/2015
Ngày có hiệu lực:
06/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
13/CT-TTG: Chỉ thị 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN