Số / Ký hiệu: 288/HDLN-SNV-CA-STC-SLDTBXH-BHXH
Trích yếu: Công văn 288/HDLN-SNV-CA-STC-SLĐTBXH-BHXH V/v triển khai thực hiện công văn 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của bộ công an về việc chi trả trợ cấp 1 lần cho công an xã.
Loại văn bản:
UBND tỉnh, các sở ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/12/2016
Ngày có hiệu lực:
21/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
288/HDLN-SNV-CA-STC-SLDTBXH-BHXH: Công văn 288/HDLN-SNV-CA-STC-SLĐTBXH-BHXH V/v triển khai thực hiện công văn 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của bộ công an về việc chi trả trợ cấp 1 lần cho công an xã.
Nội dung trong tệp đính kèm