Số / Ký hiệu: 37/BHXH-VP
Trích yếu: Công văn số 37/BHXH-VP V/v thay đổi số tài khoản ngân hàng, địa chỉ làm việc, số điện thoại phòng nghiệp vụ
Loại văn bản:
BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Văn chương
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
37/BHXH-VP: Công văn số 37/BHXH-VP V/v thay đổi số tài khoản ngân hàng, địa chỉ làm việc, số điện thoại phòng nghiệp vụ
Nội dung trong tệp đính kèm