Số / Ký hiệu: 52/BHXH-VP
Trích yếu: Cộng văn số 52/BHXH-VP V/v liên hệ cán bộ đầu mối trong việc trích nộp BHXH, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách về BHXH, BHYT
Loại văn bản:
BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Văn Chương
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
52/BHXH-VP: Cộng văn số 52/BHXH-VP V/v liên hệ cán bộ đầu mối trong việc trích nộp BHXH, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách về BHXH, BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm