Số / Ký hiệu: 1326/BHXH-PC
Trích yếu: Tiếp tục tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Loại văn bản:
Văn bản của các cơ quan ban ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1326/BHXH-PC: Tiếp tục tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm