Số / Ký hiệu: 393/KH-BHXH-BĐ
Trích yếu: Rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt
Loại văn bản:
BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phạm Thị Mỹ
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
393/KH-BHXH-BĐ: Rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt
Nội dung trong tệp đính kèm