Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (179)
Trích yếu: Rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất mà không thay đổi thông tin
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP và Công văn số 778/BHXH-CSXH về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí tử tuất
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện tử
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Nghị Quyết số 870/NQ- UBTVQH14
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 56/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cộng văn số 52/BHXH-VP V/v liên hệ cán bộ đầu mối trong việc trích nộp BHXH, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực