Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (179)
Trích yếu: Công văn số 37/BHXH-VP V/v thay đổi số tài khoản ngân hàng, địa chỉ làm việc, số điện thoại phòng nghiệp vụ
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc áp dụng mức tính lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN
Ngày ban hành:
01/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cộng văn số 1430/BHXH-QLT về việc điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLD, BNN theo mức lương tối thiểu vùng năm 2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1429/BHXH-QLT về việc chuyển nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tất toán năm 2019
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cộng văn số 655/BHXH-QLT về việc phối hợp rà soát, xử lý Mẫu TK1-TS để hoàn thiện dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày có hiệu lực:
20/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 611/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương sơ sở mới quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 516/BHXH-TN&TKQTTHC về việc thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 449/BHXH-QLT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày có hiệu lực:
10/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực