Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (179)
Trích yếu: Công văn số 128/BHXH-QLT về việc thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày có hiệu lực:
23/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 01/BHXH-CST về việc Cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH
Ngày ban hành:
03/01/2018
Ngày có hiệu lực:
03/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1113/BHXH-QLT về việc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày có hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1050/BHXH-QLT về việc chuyển nộp BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN tất toán năm 2017
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày có hiệu lực:
14/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 935/BHXH-CST về việc chuyển hồ sơ rà soát trả sổ BHXH
Ngày ban hành:
14/11/2017
Ngày có hiệu lực:
14/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 873/BHXH-QLT v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dugn mới theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH và cấp mã số BHXH
Ngày ban hành:
27/10/2017
Ngày có hiệu lực:
27/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 862/BHXH-GĐYT v/v thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018
Ngày ban hành:
27/10/2017
Ngày có hiệu lực:
27/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 731/BHXH-CĐCS v/v thanh toán chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực