Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (179)
Trích yếu: Công văn 698/BHXH-CST v/v xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 687/BHXH-CNTT v/v tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 685/BHXH-CST v/v xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 670/BHXH-CST v/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên bìa và tờ rời sổ BHXH
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 648/BHXH-CNTT về việc thay đổi webservice
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày có hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 647/BHXH-TB về việc thẻ BHYT hết hạn trong thời gian người tham gia đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày có hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 640/BHXH-CST về việc xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp bào hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày có hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 622/BHXH-VP về việc đính chính Thông báo 553/TB-BHXH
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày có hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực