Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (451)
Trích yếu: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tiếp tục tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất mà không thay đổi thông tin
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực