04/05/2020 02:41 PM

Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương ...

04/05/2020 11:05 AM

Để hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch ...

30/04/2020 07:47 PM

(NLĐO) - Trường hợp lao động tự do có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi ...

30/04/2020 07:35 PM

Sáng ngày 29/4/2020, Đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Truyền thông và Phát triển Đối tượng có buổi tọa đàm về công tác phát triển ...

29/04/2020 07:25 PM

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) , phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, sáng ...

29/04/2020 07:28 AM

Quản lý chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý BHXH, làm tốt công tác chi trả và quản lý người ...

Giải pháp nào giúp người lao động hạn chế nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần

BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

TP.HCM: Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương do Covid-19

Số: 923/BHXH-QLT V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020

Để nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42, người lao động cần làm gì?

Đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh tọa đàm về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Kể từ ngày 03/5/2020 đối với những trường hợp có nhu cầu nhận BHXH một lần và giải quyết chế độ Hưu trí, Người lao động làm Đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BH

Số: 906/BHXH-QLT V/v thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19