Đến tận nhà trả lương hưu để phòng chống dịch COVID-19

03/04/2020 03:49 PM


Ngành BHXH, bưu điện sẽ phối hợp với nhân viên UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM đến tận nhà trả lương hưu, góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 3.4, UBND TPHCM đã có văn bản về việc thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TPHCM giao cho Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH thành phố và UBND các quận huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện chi trả lương hưu tháng 4, 5 vào cùng một kỳ chi trả thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, với việc chi trả qua qua tài khoản cá nhân, thời gian chi trả sẽ từ ngày 10-15 hàng tháng. Đối với việc chi trả tiền mặt, thời gian chi trả tại nhà từ ngày 16.4 đến ngày 5.5 và không thu phí. Từ 6.5 – 25.5 sẽ chi trả tại các bưu cục quận, huyện cho người chưa nhận được tiền.

Được biết, UBND TPHCM đã ban hành văn bản nói trên theo đề nghị của cơ quan BHXH TPHCM.

Bà Trần Thị Minh Châu, một cán bộ hưu trí tại phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM cho biết với việc chi trả lương hưu như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người đang hưởng chế độ hưu trí và giúp cho họ không phải ra ngoài, góp phần thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Nam Dương