TP.HCM: Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương do Covid-19

04/05/2020 11:05 AM


Để hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, ngày 28/04/2020, BHXH TP.HCM ban hành Công văn số 906/BHXH-QLT.

(ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Thời gian hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng lao động từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020 và thời điểm bắt đầu hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/04/2020 đến ngày 01/06/2020; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế, các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 30/03/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lập danh sách hàng tháng khi có phát sinh

Trường hợp phát sinh người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, để việc thực hiện chính sách kịp thời, đơn vị sử dụng lao động liên hệ với cơ quan BHXH để được cung cấp dữ liệu danh sách người lao động nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý.

Căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH cung cấp, doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 01) thành 02 bản, gửi đến cơ quan BHXH đang quản lý qua Bưu điện; file dữ liệu danh sách Mẫu số 01 gửi qua email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương.

Trách nhiệm của cơ quan BHXH

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Mẫu số 01 của đơn vị, chuyên quản thu căn cứ danh sách đơn vị gửi đến, đối chiếu với dữ liệu nghỉ không lương cơ quan BHXH đang quản lý để xác nhận lên danh sách của đơn vị, chuyển trả cho đơn vị 01 bản, 01 bản lưu để đối chiếu, báo cáo.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì viết Phiếu hướng dẫn gửi kèm danh sách nghỉ không hưởng lương cơ quan BHXH đang quản lý cho đơn vị để lập danh sách theo đúng quy định.

Công văn số 906/BHXH-QLT

Lan Lê (Theo tapchibaohiemxahoi.gov.vn)