BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

04/05/2020 02:41 PM


Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương để NLĐ được hưởng hỗ trợ.

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 1562/UBND-KT “Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố”.

Như báo Lao Động đã thông tin, đối với những trường hợp người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương, để được hưởng hỗ trợ cần nhiều điều kiện, trong đó phải đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Đồng thời, NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế, và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp số dư đến hết ngày 31.3.2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Cũng theo Quyết định số 1562/UBND-KT, để NLĐ được hỗ trợ, doanh nghiệp lập danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 điều kiện theo quy định đề nghị Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách này.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH xác nhận danh sách tham gia BHXH của NLĐ và gửi doanh nghiệp.

Nam Dương