04/05/2020 02:41 PM

Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương ...

04/05/2020 11:05 AM

Để hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch ...

29/04/2020 07:28 AM

Quản lý chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý BHXH, làm tốt công tác chi trả và quản lý người ...

27/04/2020 08:34 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 584/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Mục tiêu của chương trình nhằm phát ...

27/04/2020 07:46 AM

Các cấp Công đoàn cần hướng dẫn NLĐ chi tiêu tiết kiệm; tuyên truyền, vận động NLĐ nhận thức đầy đủ, không nên vay mượn từ tín dụng đen, không nên bán sổ BHXH ...

25/04/2020 05:42 PM

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công an TP và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi...

23/04/2020 09:29 AM

Đã hai ngày nay, ông Thực (Tân Phú, TP.HCM) - tổ trưởng tổ dân phố - gõ cửa từng nhà để gửi bản kê khai 'Là người lao động không giao kết hợp đồng lao động bị ...

BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

TP.HCM: Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương do Covid-19

Số: 923/BHXH-QLT V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020

Kể từ ngày 03/5/2020 đối với những trường hợp có nhu cầu nhận BHXH một lần và giải quyết chế độ Hưu trí, Người lao động làm Đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BH

Số: 906/BHXH-QLT V/v thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Vận động NLĐ không bán sổ BHXH và không nhận BHXH một lần

UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng thu gom, mua bán sổ BHXH

Dệt lại tấm lưới an sinh xã hội