06/04/2020 02:52 PM

Trong Danh mục dịch vụ công trực tuyến vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có các dịch vụ: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; Giải quyết hưởng chế độ thai ...

06/04/2020 02:52 PM

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16, nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đặc ...

06/04/2020 02:52 PM

Việc đẩy mạnh các hình thức giao dịch điện tử, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chi trả tại nhà, chi trả gộp thời gian… trong thời ...

06/04/2020 10:15 AM

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm An sinh xã hội trước tác động của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã khẩn trương ban ...

05/04/2020 01:49 PM

Trong năm 2020, người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng hàng tháng, 3 tháng... hay 1 lần cho nhiều năm để hưởng lương hưu.

04/04/2020 12:17 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Công văn số 1114/BTTTT-BC, trong đó, yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong thời gian diễn ra dịch ...

03/04/2020 03:49 PM

Ngành BHXH, bưu điện sẽ phối hợp với nhân viên UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM đến tận nhà trả lương hưu, góp phần phòng chống ...

03/04/2020 11:28 AM

Cán bộ sẽ tới tận nhà chi trả lương hưu (không thu phí) cho hưu trí trên địa bàn TPHCM từ ngày 16-4 đến ngày 5-5; TPHCM khuyến khích hưu trí nhận lương hưu qua ...

03/04/2020 11:28 AM

Người nào nhận lương hưu bằng bằng tiền mặt thì từ ngày 16-4 đến ngày 5-5 sẽ được chi trả tận nhà, không thu phí.

Nộp tiền đóng BHXH tự nguyện và BHYT thuộc Danh mục dịch vụ công trực tuyến

BHXH giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

3 trường hợp được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà

Triển khai chính sách linh hoạt, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Linh hoạt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong "bão" dịch

Đóng BHXH tự nguyện thế nào để được hưởng lương hưu?

Thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội bằng tiền mặt tại nhà từ tháng 4/2020

Đến tận nhà trả lương hưu để phòng chống dịch COVID-19

Từ ngày 16-4, cán bộ tới tận nhà chi trả lương hưu cho hưu trí tại TPHCM

TP.HCM chi trả lương hưu bằng tiền mặt tại nhà