BHXH Quận 1: thực hiện giao dịch điện tử trong việc thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

10/04/2020 03:09 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020 của BHXH Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT; Công văn số 678/BHXH-QLT của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ BHYT hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Bảo hiểm xã hội Quận 1 thông báo để các Đại lý thu trên địa bàn Quận 1 được biết và thực hiện.

BHXH Quận 1