Một số điểm nổi bật của luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2015

24/07/2014 08:12 AM


Ngày 13/6/2014, Quốc Hội khóa XIII đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sửa đổi bổ sung có nhiều điểm mới nổi bật cụ thể như sau: 1. Mở rộng đối tượng tham gia Đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế mở rộng một cách đáng kể nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, cụ thể: - Bổ sung đối tượng được đóng BHYT bằng ngân sách Nhà nước: Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. - Bổ sung đối tượng được BHXH đóng BHYT: + Người đang hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hằng tháng mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; + Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. - Thành viên trong hộ gia đình (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo HĐLĐ, theo chế độ với người có công, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, HSSV…) cũng sẽ phải tham gia BHYT, mức đóng cụ thể như sau: + Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; + Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; + Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 2. BHXH chịu trách nhiệm đóng BHYT cho người đang nghỉ thai sản - Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng. 3. Quy định về cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi - Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi không cần bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh, ngoài tờ khai tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chỉ cần bổ sung danh sách tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế do UBND xã lập. 4. Thay đổi về mức hỗ trợ - Mở rộng đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh như: binh sỹ quân đội đang tại ngũ; học viên công an nhân dân; cựu chiến binh; người được hưởng BHXH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; cha đẻ mẹ đẻ, vợ/chồng, con của liệt sỹ… - Đặc biệt đối tượng đóng BHYT liên tục trên 5 năm, đã thanh toán tiền khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở cũng được hưởng 100% (trừ trường hợp trái tuyến) - Tăng mức hưởng BHYT của thân nhân người có công cách mạng và người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 80% lên 95%. - Mức hỗ trợ cho trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến được quy định như sau: tuyến huyện đưỡc hỗ trợ 70%, tuyến tỉnh được hỗ trợ 60%, tuyến TW được hỗ trợ 40%. 5. Tăng mức phạt DN trốn đóng BHYT - Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì không những phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng (tăng gấp đôi so với trước đây) - Ngoài ra NSDLĐ còn phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.