Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN và lãi chậm đóng BHYT từ ngày 01/01/2016.

09/03/2016 08:05 AM


Căn cứ thông báo số 619/TB-BHXH ngày 08/3/2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố. Kể từ ngày 01/01/2016, lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,065%/tháng; lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 1,083%/tháng;
File đính kèm