Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến các người dân trên địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình

11/09/2019 02:53 PM


Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Thực hiện Công văn số 2114/VP-VXTU ngày 18/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội Quận 1 phối hợp với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến các người dân trên địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình. Sau khi được nghe tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, một số người dân đã thấy được tính nhân văn và tầm quan trọng trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cuộc sống cho mình khi về già, hết tuổi lao động có được khoản lương hưu hằng tháng, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người thân khi không may bị ốm đau, bệnh tật.