Danh sách đơn vị mời tham dự đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019

27/11/2019 01:42 PM


Bảo hiểm xã hội Quận 1 trân trọng kính mời: Đại diện đơn vị sử dụng lao động Tới tham dự phổ biến các quy định liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2019. Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 2014; Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản pháp luật có liên quan; Đối thoại giải đáp thắc mắc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Thời gian: Thứ sáu, ngày 29/11/2019: + Buổi sáng, từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 + Buổi chiều, từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 Địa điểm: Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí Quận 1, số 41 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Để Hội nghị đạt chất lượng đề nghị các đơn vị gửi các vướng mắc về Ban Tổ chức trước ngày 28/11/2019 tại email: hadth@hochiminh.vss.gov.vn để được ưu tiên giải đáp. Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đơn vị tham dự đầy đủ, đúng giờ. Trân trọng ./. Lưu ý: mang theo giấy mời khi tham dự.