27/04/2020 02:50 PM

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc đẩy nhanh tiến độ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 06/4/2020, Bảo ...

15/04/2020 08:53 AM

Thực hiện Công văn số 149/BHXH-CNTT ngày 15/01/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Công văn số 80/STP-HT ngày 06/01/2020 của Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh ...

12/12/2019 10:09 AM

DS HS HOÀN LẠI BHXH 09-12-2019

12/12/2019 10:08 AM

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 09-12-2019

04/12/2019 10:48 AM

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 30-11-2019

04/12/2019 10:48 AM

DS HS HOÀN LẠI BHXH 30-11-2019

27/11/2019 09:42 AM

DS HS HOÀN LẠI BHXH 21-11-2019

27/11/2019 09:41 AM

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 21-11-2019

19/11/2019 01:32 PM

DS HS HOÀN LẠI BHXH 16-11-2019

19/11/2019 01:32 PM

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 16-11-2019

BHXH Quận 10: Mang lại sự an toàn cho người hưởng hưu trí

Liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

DS HS HOÀN LẠI BHXH 09-12-2019

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 09-12-2019

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 30-11-2019

DS HS HOÀN LẠI BHXH 30-11-2019

DS HS HOÀN LẠI BHXH 21-11-2019

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 21-11-2019

DS HS HOÀN LẠI BHXH 16-11-2019

DS Trả HS ĐV Qua BĐ 16-11-2019