Bảo hiểm xã hội quận 10 Thông báo chữ ký bà Cao Thị Bích Nga - Phó Giám đốc BHXH Q10

07/02/2017 09:20 AM


Kính gửi đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội quận 10 Thông báo chữ ký bà Cao Thị Bích Nga  được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH Q10 từ ngày 01/02/2017


File đính kèm