BHXH QUẬN 11- THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM DO VIRUS CORONA (COVID-19)

NGÀY CHỦ NHẬT VÀNG- BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

BHXH QUẬN 11- BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Thông báo về việc đóng tài khoản chuyên thu BHXH,BHYT của NH LienVietPostBank

V/v Hướng dẫn bổ sung công tác rà soát trả sồ BHXH cho người lao động

Địa chỉ mail của cán bộ viên chức BHXH Quận 11

V/v rà soát bổ sung người tham gia BHXH,BHYT chưa được cấp mã số BHXH

Danh sách gia hạn thẻ BHYT đợt 3/2017

Danh sách đơn vị gia hạn thẻ tự động đợt 2

Giấy Đề Nghị Gia Hạn Thẻ Đợt 1 Tháng 7/2017