BHXH QUẬN 11- BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

18/03/2020 08:21 AM


Ngày 02/3/2020, Bảo hiểm xã hội quận 11 thưc hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Chương trình công tác năm 2020 tại Ủy ban Nhân dân quận 11 do đồng chí Trần Phí Long- Chủ tịch chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Ngọc Sương- Giám đốc BHXH quận, các Phó Giám đốc.

Sau khi nghe đại diện đơn vị trình bày báo cáo Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 và các ý kiến của thành viên tham dự; đồng chí Trần Phi Long- Chủ tịch UBND quận thống nhất với chương trình công tác trong tâm của BHXH quận, yêu cầu đơn vị chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận tập trung triển khai các chương trình trọng điểm, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số nhiệm vụ trong tâm như: phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân quận, phấn đấu hoàn thành 100%; BHYT học sinh đạt 100%; tăng cường công tác chi trả, quản lý đối tượng, kịp thời nắm bắt thông tin, phản hồi của đối tượng hưởng, đảm báo sự hài lòng của người dân trên 90%; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; đổi mới phương thức tuyên truyền; vận động các hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH tự nguyện,…

 Tin, bài: Phạm Trúc - BHXH Quận 11

Phạm Trúc