Số 2287/KH-BHXH Ngày 14/7/2015 V/v Tuyên truyền cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chánh và giao dịch điện từ trong lĩnh vực BHXH,BHYT,BHTN"

V/v giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT,BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

V/v làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn

V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo theo Hộ gia đình

V/V Đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu Quý 3/2015

V/v mở tài thu BHXH,BHYT,BHTN tại hệ thống BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn

Bổ sung đăng ký cơ sở KCB từ 24/04/2015

Bảo Hiểm Xã Hội Quận 11 mở Tài khoản chuyên thu BHXH,BHYT,BHTN tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn

Hướng dẫn thu BHYT hộ gia đình năm 2015

Đăng ký KCB ban đầu quý 2/2014- Bổ sung